ஞாயிறு, 9 டிசம்பர், 2012
பிரக்ருதி அறியும் முறை


பல நேரங்களில் இடுப்பு வலியுடன் கூடிய நோயாளி அல்லது மூல நோயுடன் வருகின்ற நோயாளியிடம் நாம் பிரக்ருதியை கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்கின்ற பொழுது நோய்நிலை என்கின்ற விக்ருதியால் (overlapping features of disease)   நமது நிர்ணயத்தில் தவறு ஏற்படுகிறது. 

              அதனால் மாற்றவே முடியாத சில பிறவிக் குறியீடுகள் (anatomical features) மூலம் துல்லியமாக பிரக்ருதியை கண்டுபிடிக்க முடியும். இதற்கு உதாரணமாக காலின் உட்பகுதியில் இருக்கின்ற வளைவு, விரல்களின் நீளம் (அங்குலீ பிரமாணம்) போன்றவற்றை ஆதாரமாகக் கொண்டு இந்நூல் ஆசிரியர் ஆராய்ச்சிகள் செய்துள்ளார். இந்தப் பாடமுறைகள் திரிதோஷத்தின் அடிப்படை விஷயத்தில் தெளிவு பெற்றவர்களுக்குக் கற்றுக் கொடுக்கப்படும். இதை ஆசிரியரிடமிருந்து நேரடியாகவோ, ஆசிரியரிடம் பாடம் பயின்ற மாணவர்களிடமோ கேட்டுத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக